Villkor

Betalningsvillkor:
Postförskott = Du betalar på närmaste post-utlämning när du hämtar din reparerade glasögon.

Fraktkostnader:
Porto & expeditionsavgift 69.-

Leveranstider
Reparerade glasögonbågar skickas från oss inom 3 dagar efter att de kommit oss tillhanda.

Leveranser
Leverans sker med postens 1:a klass brevpostförskott.
Glasögonreparationer.se/Designverkstan i Gävle AB ersätter endast retur från oss på skickad glasögonbåge vid förlust eller skada i samband med transport.
Vill Ni försäkra försändelsen till oss kan Ni skicka med rekommenderat brev (bekostas av kunden själv).
  
Garanti:
Glasögonreparationer.se/Designverkstan i Gävle AB lämnar 1 års garanti på reparationen. 
Går glasögonbågen sönder på annat ställe än där den reparerats tidigare täcker inte garanti detta.
Vid fall där reklamation åberopas, kontakta omedelbart kundtjänst telefon: 073-076 66 64.